Site-ul oficial Soroca

Informaţii utile

 

 

 

INSTITUȚIA

CONDUCĂTORI

TELEFON

E-MAIL

ADRESA

ON-LINE

Primăria municipiului Soroca

Lilia Pilipețchi

0230 22800

0230 22660

cisc@primsoroca.eu

str. Ștefan cel Mare, 5

www.primsoroca.md

www.primsoroca.eu

Consiliul Raional Soroca

Veaceslav Rusnac

0230 22650

crsoroca@gmail.com

str. Ștefan cel Mare, 5

www.soroca.md

 

Inspectoratul de poliție Soroca

 

0230 20800

0230 22880

 

str. Ion Creangă, 18

 

Secția orășenească de Poliție

 

069457560

 

str. Ion Creangă, 18

 

Procuratura Raionului Soroca

 

0230 22990

0230 22483

 

str. M. Eminescu, 15

 

Judecătoria Soroca

 

0230 22496

0230 22352

0230 24123

 

str. Independenţei, 62

 

Penitenciarul nr. 6

 

0230 23567

0230 22230

0230 26537

 

str. Vasile Stroescu, 44

 

Pichetul de grăniceri

 

0230 30130

0230 22485

 

str. M. Eminescu, 1

 

Paza de stat

 

0230 22212

 

str. V. Alecsandri

 

Direcţia teritorială Serviciul Protecţiei Civileşi Situaţii Excepţionale

Borș Mihail

0230 28839

0230 24120

soroca@dse.md

str. Ocolirii

 

Biroul de evidenţă şidocumentare apopulaţiei

 

0230 24138

0230 24117

0230 20700

 

Independenţei, 44

www.registru.md

   

0230 24011

CMT.Soroca@army.md

str. Testemițeanu

 

Direcţia deservire fiscală Soroca

Velişco Igor

0230 23005

0230 23273

fisc230@fisc.md

 

www.fisc.md

Direcţia teritorială Inspectare FinanciarăBălţi

 

0230 30398

prodanvictor@mail.ru

str. Ștefan cel Mare, 5

 

Biroul Vamal

 

0230 22290

0230 22597

pv.soroca.nord@customs.gov.md

 

 

Inspecţia teritorială Soroca

Cucicov Ion

0230 24035

intehagro.soroca@mail.ru

str. Ștefan cel Mare, 5

 

Direcţia raională pentrusiguranţa alimentelor

 

0230 23157

0230 26157

drsa.soroca@ansa.gov.md

 

 

Inspecţia Ecologică Soroca

Rusu Valentina

0230 23212

0230 23623

iesoroca@ies.gov.md

str. Ștefan cel Mare, 5

 

Inspecţia piscicolă sectorială

Pozdirca Mihai

 

pozdircamihail@mail.ru

 

 

Inspecţor de Stat înConstrucţii Soroca

Văscăuţan Valentin

0230 24110

vascautan60@mail.ru

str. Ștefan cel Mare, 5

 

Agenţia teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 

0230 23066

0230 22302

aofm.soroca@anfom.md

galina.damir@anofm.md

str. Vasile Alecsandri, 2

 

Inspecţia teritorială de muncă

Gherega Angela

0230 23437

itmdrochia@im.gov.md

str. Ștefan cel Mare, 5

www.ism.gov.md

CTAS Soroca

 

0230 30164

dumitru.zgardan@cnas.gov.md

str. Ștefan cel Mare, 5

 

Direcţia teritorială Statistică

 

0230 22527

soroca@statistica.gov.md

str. Ștefan cel Mare,

 

Inspecţia Energetică de Stat

Sapojnic Mihail

0230 22047

0230 92013

soroca@ies.md

str. Ștefan cel Mare, 5

 

OSC Soroca

Matveenco Liudmila

0230 22424

0230 22439

oscsoroca@ssc.gov.md

str. Independenței, 74

 

Biroul de probaţiune

 

0230 23719

soroca@probatiune.gov.md

 

 

Agenţia teritorială de Asigurări în Medicină

 

0230 26418

ella.ursu@cnam.gov.md

ellaursu@mail.ru

 

 

Oficiul Cadastral Teritorial Soroca

Mlinscaia Rodica

0230 22507

0230 22029

 

str. M. Sadoveanu, 21

www.cadastru.md

ISP Centrul de Sănătate Soroca

Ceban Liudmila

0230 22710

0230 22224

cs.soroca@ms.md

str. M. Eminescu, 16

 

Compania Națională de Asigurări în Medicină. Agenția Teritorială Nord-Est Soroca

 

0230 26418

0230 30244

 

str. M. Eminescu, 15

 

Spitalul Raional Soroca

„Anatolie Prisacari

 

0230 23487

0230 23065

0230 23741

 

str. Kogălniceanu, 2

 

Policlinica Stomatologică

 

0230 22351

 

str. D. Cantemir, 27

 

Autogara

 

0230 24101

0230 22003

 

str. Bechir, 5