Site-ul oficial Soroca

Ședinţa extraordinară a Consiliului municipal Soroca din 21 martie 2024

2024-03-15 00:00:00

Joi, 21 martie 2024, cu începere de la ora, 10.00, în sala în sala de şedinţe a Consiliului raional Soroca, va avea loc şedinţa extraordinară a Consiliului municipal

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la raportul de activitate al IP Centrul de Dezvoltare Locală și Regională mun. Soroca pentru anul 2023

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Tatiana Zabulica, director IP CDLR

 1. Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului implementat din cadrul Programului Național ,,Satul European Expres”

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Tatiana Zabulica, director IP CDLR

 1. Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului implementat din cadrul Programului Național ,,Satul European”

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Tatiana Zabulica, director IP CDLR

 1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Municipal Soroca nr. 1/3 din 17.11.2023 „Cu privire la inițierea și formarea comisiilor consultative de specialitate”

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Marcel Buşan, secretarul C/m

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

 1. Cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă

Iniţiator: Lilia Pilipeţchi, primarul municipiului Soroca

Raportor: Anna Ojog, viceprimar

Coraportor: Natalia Cojocari, specialist principal

Şedinţele comisiilor consultative de specialitate vor avea loc: 

20.03.2024, ora 14.00, biroul nr. 414  - comisia buget, finanţe, dezvoltarea social-economică, asistenţă socială.

În conformitate cu p. 27 (cap. II) al Regulamentului-Cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457-XV din 14.11.2003 consilierii, părţile interesate pot face cunoştinţă cu proiectele de decizii pe pagina WEB a primăriei şi la raportorii menţionaţi în ordinea de zi a şedinţei consiliului.